zákony vesmíru

Postupně uvedu 14 zákonů, které hýbou světem. Většinu z nich jistě znáte, ale o některých uslyšíte poprvé. Asi budete se mnou souhlasit, že "elektro obor" byl a je nejrychlejším a nejrozšířenějším odvětvím nového věku. Není to právě proto, že jako jeden z prvních objevil důležitou část zmíněného zákona? Možná, že s vaší pomocí zažijeme i další rozkvěty, například západní medicíny, která se zdá být ze dvou polovin. Zatímco, techničtí inženýři věnovali své úsilí do technického vybavení nemocnic, laboratoří ap. na výtečnou, druhá - léčebná část medicíny - silně pokulhává. Jako by byla uměle bržděna a je mnohdy spíše výsměchem. Samozřejmě, až na výjimky. Nic nevnucujeme, spíše naopak. Porovnejte standardní vědu s uvedenými informacemi pocházejícími převážně z Orientu. Napadne-li vás lepší, nebo jednodušší formulace, či dokonce v nich objevíte u chybu, na nic nečekejte a dejte nám prosím vědět. Uděláte-li rádi něco pro ozdravění naší přírody, ať je "pohádkový" zákon i vaším pomocníkem. Chcete-li jej zneužít, pak raději tuto stránku opusťte.

UNIVERZÁLNÍ ZÁKONY VESMÍRU  
(Pro jin a jang je možno užívat minus a plus.)

 

1) Absolutno včetně nekonečna i věčnosti se polarizuje v síly, které se nazývají jin a jang.
Pomocí  těchto protikladných sil tvoří, oživuje, ničí a znovu tvoří.

 

2) Co má začátek, má i konec.
Ve věčném nekonečnu je i nekonečně začátků a konců.  Velikost i délka života každého jedince je téměř časovým bodem v porovnání s věčným nekonečnem. Dosažením nějakého konce, se otvírá nový začátek.

 

3) Jin je síla odstředivá a jang dostředivá.
Jin je více na povrchu a je doprovázen lehkostí, měkkostí, chladem a jinými odpovídajícími parametry. Jang se nachází více uvnitř a  doprovází jej naopak větší hmotnost, tvrdost, teplo apod.

 

4) Existuje-li jin, musí existovat i jang a naopak.
Každý líc má i rub. Zdraví je jen lícem nemoci, bez které by samo nemohlo být, jako krásných by nebylo bez ošklivých. Také nádherný lotosový květ má kořeny v bahně. Ničíme-li své protihráče, ať jsou jimi např. lidé nebo viry, ničíme i sami sebe.

 

5) Čím větší je jin, tím větší je jang a naopak.
Čím větší je líc, tím větší je rub. Každá krása a složitost vyrůstá na ošklivosti a jednoduchosti.

 

6) Jin přitahuje jang, jang  přitahuje jin.
Podobně ukazuje jižní pól magnetické střelky kompasu na severní pól Země nebo kladné protony přitahují záporné elektrony.

 

7) Jin odpuzuje jin, jang odpuzuje jang.
Dva souhlasné póly se navzájem odpuzují.

 

8) Čím větší jin, jang, tím větší přitahování nebo odpuzování nastává a naopak.
Například dva magnety se více přitahují nebo odpuzují, zvětší-li se hodnota jednoho z pólů nebo obou současně. Opačně při snižování.

 

9) Nic není jen jin nebo jen jang.
V „taoistickém symbolu jin a jang“ je to znázorněno inverzní tečkou v opačných polaritách. Vše má alespoň trochu prázdnoty i plnosti. Jako zlý člověk někdy udělá dobrý skutek, tak dobrák občas zhřeší. I západní věda již připouští, že všechny energie, včetně světla, mohou mít nějakou hmotnost.  

 

10) Vše je v neustélém pohybu.
Nic není v absolutním klidu. Vše se mění a je tudíž pomíjivé. 

 

11) Všechny změny jsou jen měnící se síly jin a jang, které přecházejí jedna v druhou.
Podobně vlna přelévá své energie, rozděluje je nebo spojuje.                  

 

12) Neexistuje trvale neutrální stav.
Vždy převládá alespoň trochu jin nebo jang. Neutrální stav je jen nekonečně krátkým okamžikem při přechodu jedné polarity v druhou.  

 

13) Nic není identické.
Žádná věc není s jinou absolutně stejná. Všude nalézáme jedinečnost a neopakovatelnost. Jako je jedinečný a neopakovatelný každý člověk a jeho zážitky, tak je jedinečná každá věc i částice.

 

14) V extrému jin přechází v jang a jang v jin.
Vše má své hranice, na kterých se polarita otáčí. Jako se při zvyšování tvrdosti jang zvyšuje nebezpečí roztříštění z křehkosti jin, tak by se i lidé měli naučit poznávat své hranice možností ve fyzických i mentálních činnostech. Navíc nesprávná životospráva tyto hranice velmi zužuje.