v obrazech

Začátky byly těžké.
Plzeň 1991.
 

První mb. kurzy se zahraničními učiteli.
Bob Carr v ČSSR v r. 1991.

Kurz vánočního stolu.
V Deštné v Orl. h. v r. 2000.

 

Mezinárodní makrob. konference v ČSSR.
Deštná v Orl. h. v r. 1992.
 
Jak se u nás vaří. S novou vědou je nutné začít ve školách.Konečně si začínají uvědomovat dokonalost znovu objevených teorií první žáci i učitelé na vysokých školách. Přednáška o nejnovějších objevech v Plzni r. 2000.
 
Kurzy o přírodních vědách, tradičních technikách a správné životosprávě.
Plzeň-březen 2001
 
Teorie i "praxe" v jednom.
Pro zájem se kurzy v Plzni opakují.
Březen 2001.

K různým tématům

Kolik "ekosportů" je asi na obrázku?
 

Eko-doprava = zdraví pro nás i pro přírodu.

Proč někteří nastydnou a druzí zesílí?
Blíže v knize Ochočte si viry.
 

Příklad léčení horeček.

Co se zimou v zimě, když nelyžujeme?
 

Nejen zvěř může chodit bosa.
"Revma bere do zaječích"