O autorovi                                Nově nás najdete na www.minipekarny.cz

 

  !! NEW !!

    YOUR VIEWS


Dobrý den, jmenuji se
Ota Reiss a rád se s vámi podělím o nové vědecké poznatky.

Nejdříve pár informací o mně


Většinu života jsem pracoval v oborech teoretické a praktické fyziky a výsledky se snažím aplikovat na zkvalitnění života a ekologie. Asi před dvaceti lety jsem se seznámil s východní filosofií a makrobiotikou, která mě svojí propracovaností a věrohodností natolik zaujala, že se jí usilovně věnuji až doposud.

Informace o mé práci


Již několik let usilovně pracovali naši a zahraniční odborníci na odhalení všech tajů jednotného vesmírného zákona. Zákona, který by otevřel hranice mezi všemi vědními obory a je snem každého správného vědce. Chcete-li být svědky znovu objevených tajů přírody i vy, sledujte naše stránky, abyste se spolu s námi mohli těšit z jeho neuvěřitelných možností. Pomocí tohoto zákona můžete nejen určit viníka různých nemocí a současně ho pomocí zajímavých protikladných technik "zneutralizovat", ale také odvodit chemické reakce a fyzikální jevy, nebo najít správnou morálku.


Hello, my name is Oto Reiss, I would like to share some scientific information with you.

 

First briefly about myself


Most of my life I worked on the field of academic and practical physics and I try to utilize its result for live and environment improving. About 20 years ago I met east philosofy and macrobiotics for the first time. Its plausibility atracted me very much, so I decided to continue.


Info about my work


Professionals worked for many years on discovery of all secrets of the unique cosmic law. That law, that would open borders between all scientific disciplines and becomes a dream of the proper scientist. If you want to be a witness of newly discovered secrets of nature, follow our pages and enjoy with us its unbelievable possibilities. Thanks to this law we are able to determine the culprit of different diseases and simultaneously neutralize it by interesting contrary technics. We can also deduce chemical reactions and physical phenomenons or to find correct ethics.
 

 

Jste už náš

návštěvník.